wip:konsthall 2018

Sakernas tillstånd


Serierna ”Sakernas tillstånd” och ”Minnet” handlar båda om vad vi samlar på oss och vad vi lämnar efter oss.

Personliga ting som betyder mycket men som senare blir en börda. Minnen som med tiden försvinner. Att lämna spår efter sig som ett sätt att finnas kvar – en bekräftelse av den egna existensen.