Galleri Moment 2023

Översvämning

Under många år dominerades mina mardrömmar av stigande vatten och kraftiga oväder. Numera är de inte lika förekommande men i stället varvas nyheterna av översvämning och torka. 

Bilderna är min egen betraktelse av tillvaron och ett försök att förhålla mig till den. Små fragment, spår och tankar. Glimtar av det personliga. Ett pusslande med bilder.

Utställningen arrangeras med stöd av Riksförbundet Sveriges Konstföreningar och Kulturrådet.

Bild 2-11 är fotograferade av Gert Germeraad