Tyresö Konsthall 2020

Avigheten


På Tyresö konsthall har jag valt att fokusera på arbetsprocessen och det stora bildflödet. Jag vrider och vänder på ett tema och gör ofta långa bildserier med olika vinklingar från samma utgångspunkt. Verket i sig är viktigt men själva förloppet – ”görandet” har alltid varit det mest primära. Många av bilderna i utställningen utgår utifrån tankar runt kroppen och det kroppsliga.

Vad vi försöker vara och hur det blir

Försöken och misslyckandena

Att få vara den man är.