Galleri Zorn 2023

Vrider och vänder 


Under flera år har jag arbetat med en serie bilder med titeln ”Porträtt av en plats” där jag har försökt att förhålla mig till en plats i relation till tid och rum, minnen och händelser. Platsen i sig är trädgården runt mitt barndomshem och dess omgivande skogar. Jag har följt och dokumenterat rabatter och trädsiluetter i alla årstider och år, från början mest som en privat dokumentation. 

Under tidens gång har fler och fler av de fotograferade skogarna kalhuggits och landmärken försvunnit. Jag har börjat använda delarna och byggt nya formationer. Detta har så småningom utmynnat i serien med titeln ”Vrider och vänder”.