Domeij Gallery 2020

En ocean ur mitt knä. 


Bilderna på Domeij Gallery är ett urval verk från olika serier där den gemensamma nämnaren till stor del är ett farväl av en plats och en mamma och tankarna däromkring. Trots att mycket under de senaste åren har cirklat runt sjukdom och oro har tiden i ateljén varit lustfylld och varit en plats att skapa ordning och förståelse.